Museum and Art

กองทัพทหารดินเผาสุสานจักรพรรดิจิ๋นซี Museum and Art

กองทัพทหารดินเผาสุสานจักรพรรดิจิ๋นซี

จากซีอานสู่กรุงเทพฯ…ELITE ขนย้ายรูปปั้นทหารดินเผาขนาดเท่าคนจริงและโบราณวัตถุอายุกว่า 2,200 ปี มาจัดแสดงสู่สายตาชาวไทยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์