Special Events

การทำข่าวประธานาธิบดีสหรัฐฯ บารัก โอบามา เยือนกัมพูชา Special Events

การทำข่าวประธานาธิบดีสหรัฐฯ บารัก โอบามา เยือนกัมพูชา

เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์เผยแพร่ภาพข่าว ถูกส่งตรงจากสหรัฐฯ เพื่อทำข่าวการร่วมประชุมผู้นำอาเซียนของประธานาธิบดีสหรัฐฯ