Special Events

การทำข่าวประธานาธิบดีสหรัฐฯ บารัก โอบามา เยือนกัมพูชา

ในโอกาสที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา บารัก โอบามา เดินทางเยือนประเทศกัมพูชาเพื่อเข้าร่วมงานประชุมผู้นำอาเซียนในปีพ.ศ.2555 สื่อมวลชนนานาชาติจำเป็นต้องขนส่งอุปกรณ์เพื่อการสื่อสารและการเผยแพร่ภาพข่าว จากเมืองแอตแลนตา สหรัฐฯ มายังกรุงเทพฯ และส่งต่อไปยังเมืองพนมเปญ ELITE จึงรับหน้าที่ดูแลพิธีการศุลกากรและการขนส่งทั้งในไทยและกัมพูชา พร้อมทั้งคลี่คลายอุปสรรคด้านการบรรจุและขนย้ายอุปกรณ์ด้วยเครื่องบินขนาดเล็กจากกัมพูชากลับไปยังสหรัฐฯ