ความเชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ

ประสบการณ์หลายทศวรรษในการทำงานร่วมกับลูกค้าเช่นคุณ (บ่มเพาะ) ช่วยเพิ่มศักยภาพให้เรามีความเชี่ยวชาญงานบริการโลจิสติกส์เฉพาะด้าน ทั้งงานพิพิธภัณฑ์และโบราณวัตถุ งานจัดแสดงสินค้าในต่างประเทศ งานอีเวนต์ระดับนานาชาติ และงานขนย้ายศิลปวัตถุและโบราณวัตถุในประเทศ

 • พิพิธภัณฑ์และโบราณวัตถุ

  พิพิธภัณฑ์และโบราณวัตถุ

  โบราณวัตถุและงานศิลปะ คือสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมที่ประเมินค่ามิได้ ยิ่งกว่านั้น ศิลปวัตถุชิ้นสำคัญที่ถูกเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดนระหว่างประเทศยังเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งความไว้วางใจและความสัมพันธ์ระหว่างชาติ ศิลปวัตถุเหล่านี้จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลด้วยองค์ความรู้ที่แม่นยำและเทคนิคความเชี่ยวชาญระดับสูง เพื่อให้การขนย้ายโบราณวัตถุและงานศิลปะระหว่างพิพิธภัณฑ์เป็นไปอย่างราบรื่นและสมบูรณ์แบบ
  View case study
 • งานจัดแสดงสินค้า

  งานจัดแสดงสินค้า

  ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความละเอียดอ่อน ไปจนถึงเครื่องจักรขนาดใหญ่ การขนย้ายสินค้าหลากหลายประเภทเหล่านี้เพื่อนำไปจัดแสดงในงานแสดงสินค้ามีรายละเอียดที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ การนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศยังมีความท้าทายด้วยระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายที่ซับซ้อน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เราคือผู้รู้จริงที่จะช่วยลดอุปสรรคในการขนส่งของคุณ เพื่อให้การจัดแสดงสินค้าครั้งสำคัญเป็นไปตามที่คุณคาดหวังและถูกต้องตามกฎเกณฑ์
  View case study
 • งานอีเวนต์ระดับนานาชาติ

  งานอีเวนต์ระดับนานาชาติ

  ในการจัดงานอีเวนต์นานาชาติ เช่นการแข่งขันกีฬา การแสดง งานแถลงข่าว งานสัมมนาทางการแพทย์และงานสัมมนาเฉพาะทางอื่นๆ บ่อยครั้งที่ผู้จัดงานจำเป็นต้องดำเนินงานด้านเอกสารเพื่อขออนุญาตนำเข้าและส่งออกเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการปฏิบัติงาน ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเรามีความพร้อมที่จะให้บริการจัดเตรียมและดำเนินงานด้านเอกสารที่ครอบคลุมตลอดการจัดกิจกรรมของคุณ
  View case study
 • งานขนย้ายศิลปวัตถุและโบราณวัตถุในประเทศ

  งานขนย้ายศิลปวัตถุและโบราณวัตถุในประเทศ

  เรามีประสบการณ์ในการดำเนินโครงการขนย้ายและติดตั้งศิลปวัตถุและโบราณวัตถุร่วมกับพิพิธภัณฑ์และองค์กรชั้นนำหลายแห่งในประเทศไทย ซึ่งครอบครองโบราณวัตถุและงานศิลปะชิ้นสำคัญแห่งยุคสมัยจำนวนมาก โดยให้ความสำคัญตั้งแต่การวางแผนอย่างละเอียด ไปจนถึงขั้นตอนการเคลื่อนย้ายด้วยความใส่ใจสูงสุด
  View case study