Exhibitions

ผลิตภัณฑ์อาหารไทยในมหกรรมจัดแสดงอาหาร SIAL Paris

SIAL (Salon International de l’alimentation) งานจัดแสดงสินค้าและนวัตกรรมอาหารอันดับหนึ่งของโลกซึ่งจัดขึ้นทุกสองปี นับว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของธุรกิจอาหารทั่วโลก ELITE ได้รับความไว้วางใจจากผู้นำในอุตสาหกรรมส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารของไทย ให้ดูแลการขนส่งสินค้าไปจัดแสดงในกรุงปารีสทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารรายละเอียดส่วนผสมตามกฎข้อบังคับของการส่งออกและนำเข้า ไปจนถึงการขนส่งเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร