Domestic Fine Arts

ประตูไม้แกะสลักอายุ 200 ปีของพระวิหารวัดสุทัศน์ฯ Domestic Fine Arts

ประตูไม้แกะสลักอายุ 200 ปีของพระวิหารวัดสุทัศน์ฯ

ELITE ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลการเคลื่อนย้ายบานประตูแกะสลักชิ้นสำคัญแห่งยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นที่มีน้ำหนักถึง 1 ตัน